Du som vårdnadshavare

På en förskola är föräldrarnas delaktighet en tillgång i utvecklingen av verksamheten. Det är viktigt att ha en öppen dialog och vi tar gärna emot dina synpunkter om arbetet på förskolan.

För oss är det viktigt med den dagliga kontakten med dig som vårdnadshavare, eftersom det är i detta möte som trygghet och förtroende skapas.

På Blidögatans förskola har vi olika sätt för att göra er vårdnadshavare delaktiga i verksamheten. Föräldramöten, informationsbrev, föräldraråd, digitala verktyg, drop-in samt den dagliga kontakten vid lämning och hämtning. På lärplattformen Fronter bjuds du in att följa pedagogernas planering och dokumentation. Vi använder även Instagram, där du kan följa verksamheten i form av ögonblicksbilder, film och text. Vid lämning och hämtning har du även möjlighet att följa verksamheten genom dokumentationen på förskolans väggar.

Vi ser gärna att du som förälder engagerar dig i vår verksamhet!