Lek för utveckling och lärande

Barnens förmågor, intressen och erfarenheter ligger till grund för verksamhetens utformning på Blidögatan. Genom att observera barnen fångar vi upp deras intressen och formar olika projekt där matematik, naturkunskap, teknik, kommunikation och samspel har sin givna plats.

Vi erbjuder utmanande, tillåtande och föränderliga miljöer som inbjuder till att prova, undersöka, utforska, experimentera, leka och skapa.

I de olika projekten skapas möjlighet för barnen att på ett meningsfullt och roligt sätt uppleva och lära sig nya saker tillsammans. Ett projekt är en process där resan är viktigare än målet och där alla delar och deltagare i är lika viktiga. Barnen utforskar och fördjupar sina kunskaper tillsammans och pedagogernas syn på barns lärande utvecklas.