Trygghet och trivsel

Att trivas och känna sig trygg när man är på förskolan är en grundförutsättning för att lära sig nya saker.

Vi uppmuntrar och berömmer positivt beteende och skapar tillit till den egna förmågan. Hos oss finns ett öppet och tillåtande klimat där allas lika värden lyfts fram. De vuxna är förebilder och visar glädje och entusiasm i mötet med barnen. Vi stöttar och uppmuntrar barnen till egna lösningar vid konflikt, genom samtal och reflektioner tillsammans.